«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Κατά την επόμενη βδομάδα (15-21 Οκτωβρίου 2018) θα οργανωθούν αναγνώσεις της Οδύσσειας στο Τούρκου της Φινλανδίας.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται με τη βοήθεια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και με ευθύνη του εξαιρετικού μαθητού μας Jukka Heiskanen, ο οποίος είναι φαρμακοποιός στο Τούρκου. Θα γίνουν δύο σειρές αναγνώσεων.

Η μία θα γίνει στα Αρχαία Ελληνικά, στα Νέα Ελληνικά και τα Φινλανδικά στο σχολείο Turun Suomenkielinen Τyöväenopisto , από μαθητές της τάξης διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών, στην οποία διδάσκει ο καθηγητής Velli Matti Rissanen (από το Πανεπιστήμιο του Τούρκου).

Η δεύτερη θα γίνει από την ομάδα αλληλοδιδασκαλίας Νέων Ελληνικών, στην οποία μετέχει ο Jukka, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Φινλανδο-Ελληνικού Συλλόγου Τούρκου. Θα δημοσιεύσουμε φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις όταν μας τις στείλουν.

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ