Η Πύλη της Μεσογείου

Είναι το λέυκωμα, το οποίο δημιούργησαν οι Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ για τον Δήμο Πύλου Νέστορος.

Το λεύκωμα παρουσιάστηκε στην μεγάλη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ την Πέμπτη, 18/4/2019.

Περιέχει υπέροχες φωτογραφίες από όλο τον Δήμο.

Ανάμεσά τους είναι η μεγάλη Εστία στο Ανάκτορο του Νέστορος στην Χώρα και ο περίφημος Λουτήρας με διακόσμηση.

.

Επίσης υπάρχει μια εξαιρετική φωτογραφία του κόλπου της Βοϊδοκοιλιάς, όπου έφθασε ο Τηλέμαχος με το πλοίο του την 23η Οκτωβρίου 1207 π.Χ. Θυμίζουμε ότι έχουμε προτείνει την μετονομασία της παραλίας σε κόλπο Τηλεμάχου και την ανέγερση ενός μνημείου.

Η Πύλη της Μεσογείου