ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας 15-21 Οκτωβρίου 2018 οργανώθηκαν αναγνώσεις της Οδύσσειας στο Τούρκου της Φινλανδίας.  Το Τούρκου είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Φινλανδίας και η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας.

Στο Τούρκου λειτουργεί Ελληνο – Φινλανδικός σύλλογος, «Σχολείο» διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας με την αλληλοδιδακτική μέθοδο καθώς και ανεξάρτητο σεμινάριο διδασκαλίας της Αρχαίας ελληνικής σε ενηλίκους στο σχολείο Turun Suomenkielinen Τyöväenopisto.

Στο πρώτο, συντονιστής είναι ο φαρμακοποιός Jukka Heiskanen ενώ στο δεύτερο την Αρχαία Ελληνική διδάσκει ο Velli Matti Rissanen, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την βοήθεια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του οποίου εξαιρετικός μαθητής είναι ο Jukka Heiskanen.

Στο πρώτο σχολείο οι αναγνώσεις έγιναν στα Φινλανδικά ενώ στο δεύτερο στα Αρχαία Ελληνικά και τα Φινλανδικά.

Όλοι όσοι συμμετέσχαν είναι ενθουσιασμένοι και από τώρα σκεφτόμαστε πώς θα αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την σειρά εκδηλώσεων, ώστε να λάβουν μέρος και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Ομήρου και του Οδυσσέα παρ’ ότι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε που έζησαν.

Ακολουθούν μερικοί στίχοι από την πρώτη Ραψωδία (α) της Οδύσσειας, στα Αρχαία Ελληνικά και τα Φινλανδικά από την οθόνη της αίθουσας, στην οποία έγινε η απαγγελία στο Τούρκου.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ