ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

Ο αγαπητός φίλος Χρήστος Απ. Κουβαράς, που διαμένει στο Αγρίνιο ολοκλήρωσε την συγγραφή ενός δεύτερου βιβλίου για την Επιστροφή του Οδυσσέα και την Ιθάκη. Το πρώτο του βιβλίο είχε τίτλο «ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ», ενώ το δεύτερο «Όμηρος και Ιθάκη επί τον τύπον των ήλων» (ISBN 978-960-93-2272-0).

Ο συγγραφέας έχει «ξεσκονίσει» την Οδύσσεια και «αποδεικνύει» για μια ακόμη φορά ότι η ομηρική Ιθάκη είναι η σημερινή.

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθεύσετε από τον συγγραφέα (Τηλ. 6977 210614) ή από την ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ , e-mail: vivlia@alpha-ed.gr, Τηλ. 210 8254165

ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ