ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Νέο Βιβλίο για την Οδύσσεια και την Ιθάκη

Ένα νέο βιβλίο έφθασε στην βιβλιοθήκη μας με τον ωραίο τίτλο «ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ».

Ο Χρήστος Κουβαράς, όπως λέει, δεν έγραψε τούτο το βιβλίο, αλλά το έβγαλε από την καρδιά του, όπου φώλιαζε.
Και επειδή ο Όμηρος και η Ιθάκη δεμ μπορούν να υπάρξουν μόνο σ’ ένα βιβλίο, γι’ αυτό ετοιμάζεται και άλλο.
Το συγκεκριμένο, πάντως, αφορά την παράδοση και την ιστορία του Ομήρου και της ομηρικής Ιθάκης αλλά επιχειρεί
να ερμηνεύσει και την ιστορική της διάσταση. Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου η Πανεπιστημιακή καθηγήτρια
Κωνσταντίνα Μπάδα, ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας κάθε ιστορική και μυθολογική αναφορά γύρω από τον Όμηρο και την
Ιθάκη, χρησιμοποιώντας ευρύτερα την αρχαία ελληνική γραμματεία και την ίδια την γεωγραφία των ομηρικών κειμένων,
όπως και συναφή πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας, υποστηρίζει ότι η Ομηρική Ιθάκη ταυτίζεται με τη σημερινή Ιθάκη.

Με το κέιμενό του αντιπαρατίθεται στις τοπικιστικές διεκδικήσεις των Κεφαλληνίων ή Λευκαδίων ή άλλων που υποστηρίζουν με
δικά τους τεκμήρια ότι η Ομηρική Ιθάκη ταυτιζόταν με κάποιο μέρος της Κεφαλλονιάς ή της Λευκάδας αντίστοιχα.

Συγγραφέας: Χρήστος Κουβαράς, τηλ. 6977 210614

Εκδόσεις: Τυπογνωσία, σελ. 454

ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ