Το ταξίδι του Οδυσσέα

Ένα ακόμη βιβλίο για το ταξίδι του Οδυσσέα με τίτλο:

«Μία σύντομη και «ρεαλιστική» προσέγγιση στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα»

Ο συγγραφέας είναι μηχανικός και έχει διαβάσει και ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο τους στίχους της Οδύσσειας.

Πέραν όμως της δικής του ανάγνωσης αναφέρεται σε πολλούς αρχαίους και νεότερους συγγραφείς και όπως λέει, βασίζεται στην κοινή λογική.

Το ταξίδι του Οδυσσέα